บริษัทสตาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด - ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

สำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ท ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 491/16 ชั้น 4 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หมายเลขทะเบียนและผู้เสียภาษีของบริษัท 0107538000037

1. ข้อกำหนด

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยบริษัทสตาร์ทนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทสตาร์ทซึ่งเป็นผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.start.co.th และแอปพลิเคชั่น รวมทั้งบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. คำจำกัดความ

 

คำจำกัดความของคำที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 

START THAILAND: 

บริษัทสตาร์ท ประเทศไทย จำกัดสำนักงานใหญ่ เลขที่ 491/16 ชั้น 4 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หมายเลขทะเบียนและผู้เสียภาษีของบริษัท 0107538000037

 

ผู้ใช้บริการ:

ผู้ใช้บริการ คือ บุคคลใดก็ตามที่ได้ลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 ลูกค้าหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง:

ลูกค้าหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง คือ บุคคลหรือผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตามข้อตกลงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งการทำสัญญาต่างๆกับบริษัทสตาร์ทเพื่อใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 บริการ:.

บริการต่างๆและสินค้ารวมทั้งแอปพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ www.start.co.th หรือบริการบนโดเมนอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัทสตาร์ท

  ระบบอิเล็กทรอนิกส์:

ระบบอิเล็กทรอนิกส์คือ เว็บไซต์ รวมทั้งแอปพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ www.start.co.th หรือบริการบนโดเมนอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัทสตาร์ท ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและบริษัทต่างๆ

 

3. บริการต่างๆ

บริษัทสตาร์ทให้บริการต่างๆสำหรับผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

 

การลงทะเบียนในฐานข้อมูลประวัติย่อเพื่อการสมัครงาน บนเว็บไซต์ของสตาร์ท

บริษัทสตาร์ทให้บริการลงทะเบียนเพื่ออัพโหลดประวัติย่อเพื่อการสมัครงานบนเว็บไซต์ของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ การลงทะเบียนในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้จะทำให้บริษัทผู้ว่าจ้างต่างๆสามารถค้นหาเรซูเม่ของผู้สมัครงานได้โดยตรง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานให้แก่สมาชิกที่ลงทะเบียนกับเรา การบริการและดำเนินการต่างๆโดยบริษัทสตาร์ทได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการต้องยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนหรือการกระทำการใดๆ บริษัทสตาร์ทต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆก่อน

 การค้นหาประวัติย่อบนฐานข้อมูล บนเว็บไซต์ของสตาร์ท

บริษัทสตาร์ทให้บริการค้นหาข้อมูลของผู้ที่กำลังหางานจากฐานข้อมูลของเรา โดยบริษัทต่างๆสามารถค้นหาประวัติและข้อมูลของผู้สมัครงานผ่านฐานข้อมูลของเราเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอตำแหน่งงานว่าง ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ บริษัทต่างๆที่ใช้บริการของบริษัทสตาร์ท การใช้บริการต่างๆต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้บริการของบริษัทสตาร์ทจะทำให้บริษัทของท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สำคัญได้ ดังนั้นการดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเองรวมทั้งบริษัทจัดสตาร์ทด้วย การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากพบการทำผิดกฎบริษัทสตาร์ทและผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหาย สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ตามกฎหมาย

 

การโฆษณางาน บนเว็บไซต์ของสตาร์ท

 

บริษัทสตาร์ทให้บริการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน รวมทั้งการจ้างงานแก่สมาชิก

 4. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

1.ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัทต้องไม่กระทำการใดๆหรือนำบริการของเราไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

2. ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัทต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สามหรือแก่บริษัทสตาร์ท การให้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรซูเม่และการลงโฆษณาที่เป็นการหมิ่นประมาท การกล่าวร้ายไม่ว่าจะโดยนัยหรือโจ่งแจ้ง การใช้ภาษาที่หยาบคาย ลามก อนาจาร การข่มขู่ การดูถูกเหยียดหยาม การมุ่งร้าย การเหยียดเชื้อชาติ หรือการกระทำการใดๆที่ทำให้เกิดความลำบากใจ ขายหน้า หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการคุกคามบุคคลอื่น ห้ามมิให้มีการโพสต์ลิงก์หรือรูปภาพอนาจาร ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการกระทำที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขรวมทั้งผิดกฎหมาย  บริษัทสตาร์ทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อความทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา เรซูเม่หรือข้อมูลต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีรูปภาพ เนื้อหา หรือข้อความที่ไม่เหมาะสมปรากฎอยู่บนเว็บไซต์

3. ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัทต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง ความสามารถพิเศษ หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำงาน

4. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัทฝากไว้กับบริษัทสตาร์ทอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการต้องให้การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ฝากไว้ในระบบเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

5. ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการจัดเก็บข้อมูลที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขทีอาจเกิดขึ้น

6. ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการสั่งซื้อหรือการใช้บริการบางอย่างแก่สาธารณะได้

7. ห้ามผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ หรือการพยายามแทรกแทรงการทำงาน ห้ามมีการคัดลอกข้อความหรือสิ่งใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบและบริษัทสตาร์ท

8. ห้ามผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท ใช้วิธีใด ๆ ก็ตามที่เป็นการคัดลอกหรือการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือใด ๆ ก็ตามเพื่อการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา

9. ห้ามผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท แทรกแทรงระบบการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระบบ การสแกนระบบ การทดสอบความเสถียรและมั่นคงของระบบ การทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย หรือการกระทำการใด ๆ ต่อระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

10. ห้ามผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท ใช้โปรแกรมแปลกลับหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ

11. ห้ามผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท เปิดเผยข้อมูลที่ได้จะระบบของเราแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. ห้ามมิให้ผู้สมัครงานลงประวัติย่อหรือเรซูเม่มากกว่า 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน ห้ามอัพโหลดเอกสารใด ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน มิฉะนั้นจะถือว่าเรซูเม่ของท่านเป็นเรซูเม่ปลอม รวมทั้งการลงโฆษณาหลอกลวงหรือการเสนอขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ถือเป็นการหลอกลวง

13.  ผู้สมัครงานต้องอัพเดตประวัติย่อหรือเรซูเม่ของท่านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดหางานสตาร์ทมีอำนาจในการลบข้อมูลและประวัติของผู้งานได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด

14. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้สมัครงานและบริษัท เปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลสำหรับการล็อคอินเข้าสู่ระบบให้บุคคลอื่นทราบ

15. บริษัทที่ใช้บริการสืบค้นเรซูเม่จากฐานข้อมูลของเรา ต้องรับผิดชอบและให้การคุ้มครองข้อมูลที่ท่านได้รับจากระบบของเรา ไม่ให้มีการสูญหาย หรือมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตบริษัทได้รับอนุญาตให้มีการนำข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้เพื่อการจ้างงานเท่านั้น โดยบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครที่ท่านสนใจ และสามารถส่งข้อเสนอตำแหน่งงานว่างไปยังผู้สมัครนั้น ๆ ได้ หากผู้สมัครไม่สนใจตำแหน่งงานที่บริษัทของท่านเสนอ ท่านสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครคนนั้น ๆ ทิ้งได้ ห้ามมิให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเรซูเม่ทีได้จากระบบแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หากบริษัทของท่านต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อกระทำการใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ท่านต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่เกิดความสงสัยหรือปัญหาบริษัทสตาร์ทจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนและจะพิจารณาอนุญาตให้มีการนำข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้ได้หรือไม่

5. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทสตาร์ท

1. บริษัทสตาร์ท มีสิทธิในการปฏิเสธการร้องขอในกรณีดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อหลักศีลธรรมจริยธรรมทั่วไป

1.2 ข้อมูลที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หรือการเสนองานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางเพศ การเสนอขายยาเสพย์ติด หรือสารออกฤทธิ์ทางจิตหรือประสาท

1.3 การระบุข้อมูลโดยใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือระบบไม่รองรับ เช่น การพิมพ์รูปดาว การขีดเส้นใต้ข้อความ (underscore) การใช้สัญลักษณ์อีโมจิ หรือการใช้สัญลักษณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแทนที่ชื่อตำแหน่ง เป็นต้น

1.4 การนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

1.5 ข้อมูลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำให้บริษัทสตาร์ทรวมทั้งผู้สมัครงานและบริษัทที่ใช้บริการของเราเสื่อมเสียชื่อเสียง

2. บริษัทสตาร์ทมีอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครงานหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานระบบ และเราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลนั้นๆ หากไม่มีการแก้ไขข้อมูลจากผู้ใช้บริการ ระบบจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. บริษัทสตาร์ทมีอำนาจในการระงับการใช้งานระบบของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครงานหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขบ่อยครั้ง

4. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่แสดงแก่ผู้สมัครงานหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง รวมทั้งความพร้อมในการทำงานของผู้สมัครงานไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทสตาร์ท

5. ในการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทสตาร์ทโดยผู้สมัครงานหรือบริษัทผู้ว่าจ้าง หากมีการละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทสตาร์ทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

6. บริษัทสตาร์ทมีอำนาจในการลบข้อมูลของผู้สมัครงานออกจะระบบ ในกรณีที่ผู้สมัครงานมีการละเมิดกฎข้อบังคับหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม

   

6. การลงทะเบียนใช้งาน 

1. ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ต้องลงทะเบียนกับบริษัทสตาร์ทผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สามารทำได้โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้สมบูรณ์โดยใข้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้งานต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ที่สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆได้ตามกฎหมาย

3. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการสามารถทำได้บนเว็บไซต์ ในกรณีที่ท่านยังไม่มีความสนใจในการใช้บริการต่าง ๆ ของเราในขณะนี้ ท่านสามารถฝากประวัติของท่านไว้กับเราเพื่อใช้ในอนาคตได้

4. ท่านต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับความเป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องระบุ หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนท่านจะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะระบุหรือไม่ระบุข้อมูลในช่องที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันได้ ผู้สมัครสามารถแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการ ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

5. เพื่อการลงทะเบียนใช้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ ผู้สมัครใช้บริการต้องให้ความยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายระหว่างบริษัทสตาร์ทและผู้ใช้บริการ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ การลงทะเบียนจะไม่เสร็จสมบูรณ์ และท่านจะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของเราได้ ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้โดยการ คลิก ‘ฉันยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว’ ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน

6.การลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์ (หลังจากมีการการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว) จะทำให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ระหว่างบริษัทสตาร์ทกับผู้ใช้บริการมีผลทางกฎหมายในทันที เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามกฎการใช้งานอย่างเคร่งครัดและด้วยความเต็มใจ

7. บัญชีผู้ใช้งานจะถูกสร้างหลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

8. บริษัทสตาร์ทอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมจากสมาชิก ในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ ในระหว่างการดำเนินการนี้สมาชิกอาจไม่สามารถใช้งานบัญชีของท่านได้จนกว่าระบบจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นนั้น ๆ

บริษัทสตาร์ทมีอำนาจในการลบหรือระงับการใช้งานบัญชีของท่านบางส่วน หรือท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้ ในกรณีที่สมาชิกไม่ระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบ

9. การลงทะเบียนและการใช้บริการต่าง ๆ ของผู้สมัครงานจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

 

7. การสั่งซื้อบริการต่าง ๆ โดยบริษัทผู้ว่าจ้าง

1. บริษัทสตาร์ทยินดีให้บริการการซื้อขายและบริการต่าง ๆ แก่บริษัทผู้ว่าจ้าง การสั่งซื้อและการชำระเงินนั้นจะดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจะเป็นเพียงฉบับร่างเท่านั้น และจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมีการยืนยันโดยการออกใบเสร็จรับเงินโดยบริษัทสตาร์ท

2. การสั่งซื้อบริการต่าง ๆ สามารถทำได้โดยการกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเราเท่านั้น

3. บริษัทสตาร์ทในอำนาจในการปฏิเสธการสั่งซื้อของบริษัทท่าน ในระยะเวลา 3 วันทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1  การสั่งซื้อที่กระทำโดยบุคคลหรือตัวแทนบริษัทที่เคยละเมิดกฎข้อบังคับ รวมทั้งละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทสตาร์ท

3.2 การซื้อขายที่อาจเป็นการขัดแย้งกับนโยบายของบริษัทสตาร์ท

3.3 การซื้อขายที่อาจขัดหลักการค้าขายที่เป็นธรรม 

3.4 ในกรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควรในการยกเลิกการสั่งซื้อ (อ้างอิงจากข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อ 7) บริษัทสตาร์ทจะดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และระบบจำดำเนินการทันทีหลังจากได้รับแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ถูกต้องและสมบูรณ์

  

8. การเซ็นสัญญา 

1. สัญญาการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงินการซื้อขายบริการออนไลน์โดยบริษัทสตาร์ท อ้างอิงจากข้อ 7

2. บริษัทสตาร์ทอาจมีการร้องขอสัญญาที่เป็นฉบับจริงพร้อมทั้งลายเซ็นต์ โดยบริษัทสตาร์ทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. บริษัทที่ทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทสตาร์ทยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

  

9. ค่าบริการและการชำระเงิน 

1. ลูกค้ายินยอมที่จะชำระค่าบริการต่างๆให้แก่บริษัทสตาร์ท ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการราคาที่แสดงในวันที่ท่านได้สั่งซื้อบริการของเราผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการต่าง ๆ ที่ได้มีการทำสัญญาการสั่งซื้อ ท่านสามารถชำระค่าบริการได้ทันที โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และช่องทางอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

3. หลังจากการชำระค่าบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าจะได้รับเครดิต ซึ่งเครดิตนี้ท่านสามารถนำมาใช้ในการซื้อบริการต่าง ๆ จากเราได้ในอนาคต โดยอายุการใช้งานของเครดิต คือ 1 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อเครดิต บริษัทสตาร์ทไม่มีนโยบายคืนเงินที่ท่านใช้ในการซื้อเครดิตล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4. เมื่อมีการชำระค่าบริการจากลูกค้าแล้ว ทางเราจะทำการส่ง ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ รวมทั้งทางเราจะส่งใบกำกับราคาให้ท่านผ่านทางอีเมลด้วยเช่นกัน

5. อัตราภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะเป็นอัตราภาษีของวันที่ออกเอกสาร ในกรณีที่บริษัทสตาร์ทได้ส่งใบเสนอราคาที่มีราคารวมเกิน 1,000 บาท จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบบจะมีการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ ลูกค้าจำเป็นต้องส่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่บริษัทสตาร์ท

6. บริษัทสตาร์ทไม่มีนโยบายคืนเงินหรือลดราคา ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในบริการของเราหรือไม่ประสบความสำเร็จในการค้นหาพนักงานที่ท่านต้องกา

7. ลูกค้าสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่ท่านได้ซื้อไว้กับเราได้ หลังจากการชำระค่าบริการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

8. หากการชำระค่าบริการไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่ซื้อไว้กับเราได้จนกว่าการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีนี้จะไม่มีผลต่อระยะเวลาการใช้บริการอื่น ๆ บริษัทสตาร์ทจะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการในระยะเวลาที่กำหนด

9. ลูกค้ายินยอมให้มีการคิดดอกเบี้ยในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด อัตราดอกเบี้ย คือ 0.1% ต่อวัน โดยคิดจากยอดรวมที่ต้องชำระ

10คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

1. ห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญใด ๆ แก่บุคคล ข้อมูลสำคัญนี้ คือ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้รับในการใช้บริการของเรา รวมทั้งรูปวาด การออกแบบ หนัง และวิดีโอ เอกสารต่าง ๆ สื่อต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ เงื่อนไขการทำธุรกิจ สถานะเครดิต กราฟฟิค ดีไซน์ รวมทั้งข้อมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยคำพูด ในช่วงระยะเวลาที่มีการทำธุรกิจร่วมกัน  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะให้ความคุ้มครองทั้งแก่ ผู้สมัครงาน ลูกค้า บริษัทผู้ว่าจ้าง รวมทั้งบริษัทสตาร์ทเอง ไม่ให้มีการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่น การกระทำการใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร่วมกันสู่สาธารณะ ต้องได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทสตาร์ท

2. หากมีการร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญใด ๆ โดยชอบตามกฎหมาย จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายความเป็นสวนตัว

3. นโยบายความเป็นสวนตัวนี้จะยังคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทสตาร์ทได้สิ้นสุดลงแล้ว

4. ในกรณีที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าและผู้ใช้บริการระบบแก่บุคคลที่สาม บริษัทสตาร์ทขอยืนยันว่าบุคคลที่สามที่กล่าวถึงนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับและต้องทำตามกฎและนโนบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยเช่นกัน

11. การยกเลิกสัญญา

 

1. บริษัทสตาร์ทมีสิทธิในการระงับและยกเลิกสัญญา ในกรณีต่อไปนี้

1.1   ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการระบบละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4

1.2    ลูกค้าที่ค้างชำระเงินกับบริษัทสตาร์ท

1.3    ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการระบบทำให้บริษัทสตาร์ทเสื่อมเสียชื่อเสียง

1.4    ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการระบบทำผิดกฎหมายแห่งราชอาณาจักไทย

 

2. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทสตาร์ทได้เกินกว่า 5 วันทำการ ท่านสามารถยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทสตาร์ทได้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทสตาร์ทไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทสตาร์ท โดยนับระยะเวลาเริ่มจากวันที่ท่านไม่สามารถใช้งานระบบได้ถึงวันที่ลูกค้าได้ส่งจดหมายแจ้งบริษัทสตาร์ทเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นทาง แฟกซ์ หรืออีเมลเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไข

 12. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา

 

1. สัญญาที่ลูกค้าและผู้ใช้บริการระบบได้ทำไว้กับบริษัทสตาร์ทจะสิ้นสุดลงเมื่อ

1.1 สัญญาหมดอายุตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

1.2 การระงับและการยกเลิกสัญญา อ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้อ 11 
1.3 การตกลงใจของทั้งสองฝ่าย

13. เงื่อนไขการรับผิดชอบ

 

1. บริษัทสตาร์ทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัทสตาร์ท รวมทั้งความผิดพลาดทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างและการให้บริการของบริษัทสตาร์ท ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือความควบคุมนี้ ทั้งโดยชั่วคราวและถาวร เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัทสตาร์ททั้งหมด ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัทสตาร์ทและเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อการให้บริการต่าง ๆแก่ลูกค้า เราจะแจ้งรายละเอียดรวมถึงผลกระทบที่อาจได้รับให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดและบริษัทสตาร์ทจะใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดในการปกป้องสิทธิของลูกค้า และเราขอสัญญาว่าเราจะปฏิบัติตามสัญญารวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้แก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

2. บริษัทสตาร์ทยินดีรับผิดชอบความเสียหายใดก็ตามที่เกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคและซอฟท์แวร์ระบบของสตาร์ทเอง การชดใช้ค่าเสียหายนั้น อ้างอิงจากสัญญาที่ลูกค้าได้ทำไว้กับบริษัทสตาร์ท โดยการชดใช้ค่าเสียหายนั้น จำนวนสูงสุดไม่เกินค่าบริการที่ลูกค้าได้เคยชำระแก่บริษัทสตาร์ทเพื่อซื้อบริการต่างๆ บริษัทสตาร์ทจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังหรือที่อยู่นอกเหนือที่ระบุไว้ในสัญญา

14. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

1. ห้ามมิให้ลูกค้ากระทำการใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทสตาร์ท ไม่ว่าจะเป็น คำอธิบายต่างๆ สโลแกน สื่อโสตทัศน์ หรือโฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างของบริษัทสตาร์ท ลูกค้ายินดีชำระค่าบริการรวมทั้งค่าบริการเพิ่มเติมให้แก่บริษัทสตาร์ท บริษัทสตาร์ทจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ในกรณีที่ลูกค้าฝ่าฝืนกฎและมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ลูกค้าทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทสตาร์ท ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่บริษัทสตาร์ทเรียกร้องโดยทันที

2. ห้ามมิให้ลูกค้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสตาร์ทเพื่อการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัว

ห้ามมิให้มีการแจกจ่ายหรือคัดลอกระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำการทางเทคนิคเพื่อคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทสตาร์ท

3. บริษัทสตาร์ทเท่านั้นที่มีอำนาจในการบันทึกข้อมูล หรือพิมพ์ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในระบบได้ โดยจะไม่มีการคัดลอกหรือทำเอกสารหรือข้อมูลนั้นซ้ำอีก ห้ามมิให้มีการคัดลอกหรือทำซ้ำข้อมูลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทสตาร์ท   

 15. ข้อกำหนดสุดท้าย

 

1.ในกรณีที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทสตาร์ท ให้ถือข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นหลัก

2. หากเกิดกรณีใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้ถือประมวลกฎหมายแพ่งเป็นหลัก 

3. ส่วนสำคัญที่สุดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้คือ คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เขียนโดยสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ท ประเทศไทย จำกัด เลขที่ 491/16 ชั้น 4 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หมายเลขทะเบียนและผู้เสียภาษีของบริษัทคือ 0107538000037

4.บริษัทสตาร์ทมีอำนาจเพียงผู้เดียวในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ การกระทำการใด ๆ ร่วมกันระหว่างลูกค้า ผู้ใช้บริการระบบ และบริษัทสตาร์ทต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยลูกค้าและผู้ใช้บริการระบบ ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานนี้ด้วยความเต็มใจ

 

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป