ติดต่อ

 

Start (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด

Pikul Place, 15 Floor

Pikul Place, ชั้น 15

7/16 South Sathorn Rd., Soi 9

7/16 ถนน สาทร ฃอย 9

10120 Yannawa, Bangkok

10120 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Kingdom of Thailand 

ราชอาณาจักรไทย

Corporate Tax ID Number 0105548052038

Tel.: +66 (0) 2 676 4307

E-mail:info@start.co.th

Web: http://www.start.co.th

Opening hours: Mo-Fri  09.00 - 19.00 hrs.