ติดต่อ บริษัท สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์  09.00 น.- 19.00 น.

 

Start (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท สตาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด

Silom Plaza Building, 4-5 Floor

อาคารสีลมพลาซ่า, ชั้น 4-5

491/16 Silom Rd.

491/16 ถนน สีลม

10150 Bangrak, Bangkok

10150 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Kingdom of Thailand 

ราชอาณาจักรไทย

Corporate Tax ID Number 0105548052038

Tel.: +66 (0) 2 0158005

E-mail:info@start.co.th

Web: http://www.start.co.th