เกี่ยวกับบริษัทสตาร์ท ประเทศไทย จำกัด

ความเป็นมาของสตาร์ทในยุโรป

บริษัท Start People ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1977 ภายใต้ชื่อ ‘Start Uitzendbureau’ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือ การสร้างงานให้แก่ผู้ที่กำลังมองหางาน ในช่วงกลางยุค 90 ของศตวรรษที่ 20 บริษัทสตาร์ทได้ก้าวเข้ามาเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ในบรรดาบริษัทที่ทำธุรกิจในประเภทเดียวกันในประเทศเนเธอร์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในยุโรป

นอกจากนั้น บริษัทสตาร์ทยังให้บริการในประเทศอื่นๆในยุโรป ได้แก่ สเปน เยอรมนี อิตาลี โปรตุเกส เบลเยี่ยม สาธารณะรัฐเช็กและสโลวเกีย รัสเซีย โปแลนด์ รวมทั้งประเทศไทยด้วย สตาร์ทจึงเป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้าที่สำคัญที่สุดในการให้บริการงานด้านการจัดหางานและทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในตลาดงานในยุโรป

เดือนพฤศจิกายน 2003 บริษัทสตาร์ทได้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท USG People ทั้งนี้ก็เพื่อการระดมทุนโดยผ่านมูลนิธิสตาร์ท (Start Foundation) เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสมากขึ้นในตลาดแรงงาน

เดือนมกราคม ปี 2007 โดยชื่อปัจจุบันของเราคือ Start People ได้ดำเนินงานให้บริการที่เกี่ยวกับการจ้างงาน การฝึกอบรมพนักงาน และการให้บริการลูกค้า ด้วยการบริการที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาพร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เราได้คิดค้นขึ้นมา ทำให้บริษัทสตาร์ทได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้ารายใหญ่ภายในเวลาไม่นาน บริษัท USG People ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสตาร์ทได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรการจัดหางานและการจ้างงานทั่วโลก

บริษัทสตาร์ทในประเทศไทย

บริษัทสตาร์ท ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2004โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานไทย

บริษัทสตาร์ท ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย นายมาร์ติน สเตฟาเน็ค ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท Start Czech Republic ซึ่งต่อมาในปี 2006 ได้แยกตัวเป็นอิสระอย่างถาวร

ในปี 2011 บริษัทสตาร์ท ประเทศไทย ได้รับรางวัล Business Excellence Award ในประเภทบริษัทจัดหางานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยอดเยี่ยม โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ในปี 2016 บริษัทสตาร์ท ได้นำเสนอการหางานแบบใหม่ผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์ของบริษัทของบริษัท สตาร์ท (ประเทศไทย)

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นผู้ให้บริการที่ท่านสามารถไว้ใจได้ ด้วยระบบที่ทันสมัย และเรามีความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือและให้บริการทุกเมื่อที่ท่านต้องการ เปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มากจากไหนก็ตาม เรายึดมั่นในการให้บริการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้

นายมาร์ติน สเตฟาเน็ค

ประธานบริหาร

 

ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัท สตาร์ท (ประเทศไทย)

เป้าหมายหลักของเราคือ การเป็นผู้นำด้านงานบุคลากร และการค้นหางานออนไลน์ ที่จะช่วยสร้างโอกาสในตลาดงานให้แก่แรงงานทุกระดับ โดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่บริษัททุกระดับไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำ บริษัทขนาดกลาง หรือบริษัทขนาดเล็ก ในการค้นหาคนที่ตรงกับงาน ทั้งในกรุงเทพและทั่วประเทศไทย อีกทั้งเราได้ขยายโอกาสการจ้างงานไปสู่ทุกหนทุกแห่งในประเทศไทยอีกด้วย

บริษัทของเราเป็นบริษัทไทยเพื่อคนไทย! ดังนั้นบริการทุกอย่างของเราจะเป็นภาษาไทยทั้งหมด ผู้สมัครงานไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสมัครงานโดยผ่านบริการของเรา

บริการค้นหางานออนไลน์ของเรา ได้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหางานสามารถค้นหางานที่ท่านต้องการ โดยผ่านกระบวนการทีมีความน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ รวดเร็ว เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการได้งานให้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทผู้ว่าจ้างต่าง ๆ สามารถค้นหาเรซูเม่ของผู้สมัครงานจากฐานข้อมูลของเราได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ตรงกับความต้องการ

ในยุคแห่งความเร่งรีบ การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ มีความต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นและเร่งด่วน แต่ในปัจจุบันนี้ การหาคนที่ตรงกับงานในตลาดแรงงานนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทต่าง ๆ กำลังประสบปัญหา เนื่องจากการค้นหาข้อมูลของผู้สมัครงานที่มีอยู่ในตลาดงานนั้นอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย หรืออาจไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น แรงงานที่ทำงานในธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนั้น มีประมาณ 2ล้านคน ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเปลี่ยนงานสูง ทำให้ยากที่จะหาพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างงานในธุรกิจร้านอาหารแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น ๆ คือ โดยส่วนใหญ่บริษัทต่าง ๆ มักจะมีฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่มองหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ แต่ในธุรกิจร้านอาหารนั้นมักมีเพียง เจ้าของกิจการ หรือ ผู้จัดการร้าน ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการคัดเลือกพนักงานใหม่เอง

ผู้ให้บริการธุรกิจร้านอาหารอาจไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจ้างบริษัทจัดหางาน ดังนั้นการมองหาพนักงานใหม่โดยผ่านการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลของเรา ท่านจะสามารถมั่นใจได้ว่าผู้สมัครที่ฝากประวัติไว้กับเรานั้นเป็นผู้ที่ต้องการทำงานในด้านนั้น ๆ จริง บริการด้านฐานข้อมูลของผู้สมัครงานของเรานั้นได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านสามารถค้นหาคนที่ตรงกับงานได้อย่างง่ายดายในราคาเป็นธรรม รวมทั้งการชำระเงินที่มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย จะช่วยให้บริษัทของท่านประหยัดเวลาได้อีกด้วย

การร่วมมือกับรัฐบาลและกิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัท สตาร์ท ในความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและองค์กรเอกชนอื่นๆก่อตั้งหลักสูตรทางการศึกษา และหลักสูตรการฝึกฝนทักษะแรงงานในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสในตลาดงานให้แก่แรงงานที่มีความสามารถ จุดมุ่งหมายของเราไม่เพียงแค่เพื่อช่วยลดอัตราการว่างงานลง แต่ยังรวมถึงการฝึกฝนทักษะให้แก่แรงงานเพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่าในตลาดงาน เพื่อให้แรงงานสามารถนำความรู้ ความสามารถที่มีไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินแก่ครอบครัว

บริการออนไลน์ของสตาร์ทของบริษัท สตาร์ท (ประเทศไทย)

สตาร์ท ได้คิดค้นบริการฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับทั้งนายจ้างและผู้ที่กำลังมองหางาน และให้บริการอย่างเป็นธรรมกับทุกคน ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานว่างที่มีอยู่มากมายบนฐานข้อมูลของเรา โดยจะมีการอัพเดตทุก ๆ 15 นาที www.start.co.th เป็นเว็บไซต์แรกที่ให้บริการ “pay-per-click” สำหรับบริษัทรวมทั้งผู้ที่กำลังมองหางาน ในราคาที่เป็นธรรม

สตาร์ท จะปฏิบัติกับสมาชิก ทั้งบริษัทผู้ว่าจ้างและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน เรซูเม่ทุกฉบับต้องเป็นเรซูเม่ปัจจุบันที่ได้รับการอัพเดตอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ของเราจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้สมัครงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีความล่าช้าเกิดขึ้น รวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

หากผู้สมัครงานไม่มีการอัพเดตเรซูเม่หรือเข้าสู่ระบบเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะย้ายข้อมูลของท่านไปเก็บในแฟ้มข้อมูล ทำให้บริษัทผู้ว่าจ้างสามารถมั่นใจได้เลยว่า เรซูเม่ทุกฉบับที่ท่านได้จ่านเงินซื้อนั้นเป็นเรซูเม่ปัจจุบันของผู้ที่ต้องการทำงานจริง ๆ 

บริการของสตาร์ทจะช่วยให้บริษัทของท่านประหยัดเวลาในการค้นหาพนักงานใหม่ สำหรับเรานั้น คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณเสมอ ผู้สมัครงานที่มีทักษะไม่ตรงกับงานในตำแหน่งนั้น ๆ (ระบบจะคัดเลือกเรซูเม่โดยอัตโนมัติโดยดูจากข้อมูลในเรซูเม่) จะไม่สามารถตอบสนองต่อประกาศรับสมัครงานนั้น ๆ ได้ บริษัทของท่านไม่ต้องเสียเวลากับคนที่ไม่ตรงกับงานอีกต่อไป

บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของสตาร์ทได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานด้านการคัดเลือกบุคลกร เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อเพื่อช่วยให้การหางานและการจ้างงานสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและปลอดภัย